aktuelno o nama usluge dizajna formati papira galerija usluge štampe kontakt
 
 
 
Dizajn logotipa se može sastojati samo od tipografije (slova), znaka ili kombinacije znaka i tipografije.
Logo, logotip ili zaštitni znak, predstavlja vizuelni identitet Vaše firme na tržištu, nešto po čemu će ona biti prepoznatljiva. Imajući u vidu da logo nosilac celokupnog vizuelnog identiteta firme i da se menja veoma retko ili u izuzetnim situacijama, potrebno je ovaj proces od početka jasno definisati i detaljno objasniti njegovo značenje, izbor boja, simbola, kao i njegovu primenu.
Grafoprint tim, dizajnu logotipa pristupa maksimalno profesionalno, kroz komunikaciju sa klijentom, istraživanjem njegovih potreba, a istovremeno i praćenjem najnovijih trendova u dizajnu.

Korporativni identitet predstavlja kompletno grafičko rešenje identiteta firme koji je predstavlja na tržištu. Korporativni identitet se sastoji od 3 ključna i ostalih pratecih elmenata. Ključni elementi su: logotip, vizit karta, memorandum.
Ostali elementi su koverat, fascikla, notes, olovke, majice, auto grafika, zastava, futrola, nalepnice, itd. Pri izradi korporativnog identiteta najvažnije je formirati jedan stil i dalje se voditi njime.

Vizit karte su uobičajan vid komunikacije sa klijentima. Najčešce je ona prva prezentacija Vaše kompanije i potencijalnim klijentima, zbog toga mora biti uradena što profesionalnije.
Dizajn vizit kartice može biti inovativan i kreativan, jednostavan ili ozbiljan i sofisticiran.
Vizit kartica može imati dizajn sa jedne ili obe strane. Takode postoji još dosta detalja koji doprinose izgledu vizit kartice: upotreba više od 2 boje, utiskivanje slova, zlato tisak,
deblji papiri, mat i sjajna plastifikacija.
   

Flajer treba da sadrži osnovne informacije o Vašoj firmi i proizvodima ili uslugama koju nudite.
Bilo da prodajete nešto ili pokrećete novi biznis, flajer je jedan od najjeftinijih, ali isto tako veoma efikasnih načina da privučete pažnju Vaših potencijalnih klijenata. Flajer ili letak je papir manje ili srednje veličine jednostrane ili
obostrane štampe i predstavlja često korišcen vid reklamiranja. Najcešci format flajera je A6 (10,5 x 14,8 cm).

Plakat je saopštenje za javnost velikog formata, najčešće na papiru, koje se u većini slučajeva sastoji od slova i slike i koje se ističe na javnom mestu u cilju reklame ili se lepi na stubovima za plakate da bi se najavile priredbe ili neke mere koje će se preduzeti zatim da bi se propagirale političke poruke, reklamirala roba ili usluge itd. Štampa se samo sa jedne strane papira.

Katalog je lista proizvoda ili usluga koje nudi odredena kompanija sa njihovim opisom i cenama, objavljen kao štampani dokument ili elektronski dokument (e-katalog) na Internetu, disketi, CD-u itd.
Katalog predstavlja kolekciju proizvoda grupisanih u kategorije i podkategorije koje omogucavaju laku preglednost korisnicima. Glavni cilj kataloga je da sveobuhvatno opiše Vašu celokupnu ponudu,
akciju i deo Vaše ponude.

   

Bilbord predstavlja sredstvo reklamiranja visokog formata na otvorenom prostoru. Nalaze se obicno na prometnim mestima poput puteva i autoputeva, a ako se pak postavljaju u gradu tada se biraju najprometnije petlje.Najbitniji element bilborda je da poruka koja ima kratku formu sa ciljem da privuce pažnju prolaznika.

Ambalaža ima ulogu da upakuje proizvod, da ga predstavi na najbolji moguci nacin, istakne u odnosu na konkurentske proizvode i da se korisnik na osnovu toga prvog utiska odluci za kupovinu baš toga proizvoda.
Ambalaža je veoma važna kod prvog odabira proizvoda, ali kvalitet je presudan za odluku potrošaca da li ce i u buduce nastaviti da ga kupuje.

Auto Grafika predstavlja veoma popularan vid oglašavanja svuda u svetu.
Prednost ovakve vrste marketinga predstavlja odnos uloženog u odnosu na broj konzumenata
Vašeg reklamnog prostora. Vaša reklama na automobili bi trebala prestavljati Vaš vizuelni identitet, trebala bi biti kreativna, inovativna, imati dobar slogan za što lakše pamćenje, jednom rečju dopadljiva krajnjem korisniku.

   

Memorandum predstavlja list papira A4 formata na kome se nalaze osnovni podaci Vaše firme. Jedno od pravila poslovne komunikacije jeste da svaka firma ima originalni memorandum.
Memorandum se sastoji od gornjeg zaglavlja gde se obicno nalaze logo, naziv firme, bankovni racuni, PIB i maticni broj. U donjem zaglavlju nalaze se adresa, brojevi telefona firme, e-mail i adresa web sajta. Na sredini memoranduma može se naci vodeni žig logoa vaše firme.

Dizajn etikete je ono što prodaje proizvod i zbog toga on mora biti takav da privuce pažnju potencijalnim kupcima i da ga zainteresuje.
Važno je postici da etikete se svojim dizajnom izdvoje od ostalih proizvodaca istog proizvoda. Osim naziva proizvoda, ona sadži i informacije o proizvodacu, sastavu, bruto i neto masu, mestu prozvodnje, datumu proizvodnje i datumu isteka upotrebe,upozorenju, bar kod, tabelu nutritivnih vredbosti, itd.

Prospekt, brošura je knjižica kratke forme od par desetina strana ili više i izlazi povremeno (npr. tri puta godišnje). Sadrži opis preduzeca koje se prezentuje u brošuri i proizvoda ili usluga koje ono nudi.
Glavni zadatak brošure i prospekta je da se jasno predstave preduzece, njegovu delatnost, proizvode, planove i ciljeve, kao i informacije o novim proizvodima.

         
         
 
aktuelno o nama usluge dizanja formati papira galerija usluge štampe kontakt