aktuelno o nama usluge dizajna formati papira galerija usluge štampe kontakt
 
 
 
 
 
A Format   Dimezije u mm B Format   Dimezije u mm
           
A1   594 x 841 B1   707 x 1000
A2   420 x 594 B2   500 x 707
A3   297 x 420 B3   353 x 500
A4   210 x 297 B4   250 x 353
A5   148 x 210 B5   176 x 250
A6   105 x 148 B6   125 x 176
 
 
 
aktuelno o nama usluge dizanja formati papira galerija usluge štampe kontakt